Kancelarija pravne pomoćideluje u okviruOdbora za ljudska prava Negotinod 19. decembra 1999. Otvorena je u saradnji saKomitetom pravnika za ljudska pravaiz Beograda, a nastavak rada Kancelarije omogućen je podrškomFreedom House-au okviruMreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.Takođe u okviru Mreže CHRIS od 01. aprila 2003. rad kancelarije podržava Švedski helsinški odbor za ljudska prava. Podršku realizaciji programa besplatne pravne pomoći od samog početka pružaSwedish Helsinki Committee for Human Rightsa od 01.01.2006 podršku realizaciji ovog programa omogućava iOpen Society Institute.Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin/CHRIS Negotin deluje u okviru Mreže pravne pomoći CHRIS-a. Program besplatne pravne pomoći Mreža Odbora CHRIS se realizuje zahvaljujući podršci dva donatora:

   

 

Trenutno, Kancelariji se najviše obraćaju lica koja smatraju da su im povređena ljudska prava zbog otpuštanja sa posla, otkazi ugovora o radu u preduzećima u društvenoj svojini, socijalni slučajevi – nemogućnost ostvarivanja pojedinačnih prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i oblasti komunalnih poslova. Znatan deo građana obraća se Kancelariji smatrajući da u već započetim procesima pred redovnim sudovima ima elemenata pristrasnosti i otezanja u rešavanju sporova, što se u pojedinim slučajevima potvrđuje kao tačno, pa kancelarija kod takvih slučajeva pomaže savetima ili se u njihovo ime obraća sudovima zbog ažuriranja tih predmeta. Specifični slučajevi kršenja ljudskih prava zabeleženi su od strane pripadnika policije, ili novinara, kada su u pitanju maloletna lica, bilo kao oštećeni, ili kao počinitelji, koji javnosti saopštavaju puna imena i prezimena, što izaziva dodatne probleme tim osobama. U ovakvim slučajevima, Kancelarija pravne pomoći radi ono što jedino i može a to je da javno reaguje na takve pojave.