Începând cu 19 decembrie 1999,Biroul de Asistenţă Juridică lucrează în cadrul Comitetului pentru Drepturile Omului din Nigotin.

A fost deschis în cooperare cu Comitetul Avocaţilor pentru Drepturile Omului din Belgrad iar continuarea muncii sale a fost sprijinită de cătreComitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia şi Casa Libertăţii,în cadrulReţelei CHRIS.Începând cu 1 aprilie 2003,lucrul independent al Birourilor de Asistenţă Juridicădin cadrul CHRIS a fost sprijinit de cătreComitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suediaiar din 1 ianuarie 2006 de cătreInstitutul pentru o Societate Deschisă.

Corespunzător evidenţelor, circa __ de persoane se adresează lunar Biroului. Acest Birou are activitatea transparentă şi lucrul său constă din consultări juridice, întocmirea de documentaţii legale, prezenţe la procese şi adresarea sistemului instituţiilor, fiind în comunicare directă cu presa şi cetăţenii. Priorităţile sunt apărarea drepturilor omului prin voinţă proprie şi arbitraj legal în instituţiile justiţiei ori în organizaţiile ce au influenţă publică şi lupta împotriva corupţiei şi a discriminării datorită apartenenţei la vreun grup minoritar (etnic, politic, religios, etc.). Trebuie menţionat că s-a schimbat atitudinea unui mic grup de protestatari ce considera că Biroul e în competiţie cu avocaţii sau că ar fi alternativa vreunei autorităţi publice. În mod obişnuit, multe persoane care se adresează Biroului de Asistenţă Juridică sunt acelea care simt că drepturile lor au fost încălcate prin pierderea slujbelor. Pe lângă acestea, unele persoane periclitate social nu-şi pot îndeplini anumite drepturi în domeniile protecţiei sociale, sănătăţii ori muncii. Un număr semnificativ de persoane se adresează Biroului gândind că deja avându-şi începute cazurile sunt cu durata prea lungă. Câteodată, într-adevăr, în asemenea situaţii Biroul oferă asistenţă, prin consultări sau adresarea Tribunalului. Cazuri specifice de încălcări ale drepturilor omului au fost consemnate de către poliţişti sau jurnalişti privind persoanele minoritare, ce fiind deja subiectele unor încălcări ale drepturilor, când şi-au anunţat public numele le-au apărut probleme suplimentare. În asemenea situaţii, Birourile de Asistenţă Juridică acţionează cu singurul lucru ce-l pot face - şi anume, reacţia publică la aşa ceva