Tipărire

Marți, 12 septembrie, la sediul Comitetului pentru drepturile omului din Nigotin, membră a Rețeaua Comitetulor pentru drepturile omului din Serbia CHRIS, a avut loc întrunirea reprezentanților Comitetului din Nigotin cu membrii conducerii Sindicatului regional al poliției din Serbia, cu centrul la Bor. La această întâlnire s-au discutat posibilitățile de colaborare între cele două organizații în procesul implementării noii legi privind prevenirea violenței în familie, ca și alte legi care sunt relevante din punct de vedere juridic legat de această problemă. La întrunire au participat: din partea Comitetului pentru drepturile omului din Nigotin, președintele Comitetului, Dușan Pârvulovici și jurista Sanijela Dinic, iar din partea Sindicatului regional al poliției din Serbia, cu centrul la Bor, angajații poliției răspunzători pentru reprezentare conform Legii privind prevenirea violenței în familie: președintele centrului regional Bor, Miroslav Stojimirovic și membrul Consiliului de conducere al centrului regional, Danijel Stanisavljevic.

Cu această ocazie, reprezentanții Sindicatului poliției din Serbia au prezentat problemele specifice apărute imediat după punerea în aplicare a noii legi în cadrul procedurii de investigare și de protecție a victimelor violenței în familie, probleme întâlnite de angajații poliției la ieșirea pe teren în urma reclamațiilor primite. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea informării și educării suplimentare a publicului referitor la această problemă, în special a acelei părți a populației cu risc sporit de a deveni obiectul violenței în familie, mai exact femeile sau copii.

De asemenea, pe parcursul întâlnirii au fost trase și anumite concluzii care își vor găsi aplicarea în cooperarea viitoare dintre Sindicatul poliției din Serbia și Comitetul pentru drepturile omului din Nigotin în procedura de aplicare a legii privind prevenirea violenței în familie:

       1. Recunoașterea cazurilor de violență în familie

       2. Educarea victimelor violenței în familie în domeniul drepturilor în cadrul procedurilor penale și civile

        3.  Îmbunătățirea cooperării și acordării asistenței juridice victimelor violenței.

La întâlnirea reprezentanților Sindicatelor poliției din Serbia și a Comitetului  pentru drepturile omului din Nigotin a fost subliniat că pentru aplicarea noii legi privind prevenirea violenței în familie trebuie să existe o colaborare activă cu reprezentanții Centrului de ajutor social și cu Procuratura generală din Nigotin.