U Negotinu je u utorak, 12. septembra, u prostorijama Odbora za ljudska prava Negotin, članica Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS održan zajednički sastanak predstavnika ovog Odbora sa članovima rukovodstva Sindikata srpske policije Regionalnog Centra Bor, na kome se razgovaralo o uspostavljanju saradnje ove dve organizacije u postupku primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i drugih zakona koji se pravno dotiču ove problematike. Sastanku su ispred Odbora za ljudska prava Negotin prisustvovali, predsednik Odbora Dušan Prvulović i pravnica Sanijela Dinić, dok su ispred Sindikata srpske policije Regionalnog Centra Bor učestvovali policijski službenici nadležni za zastupanje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici Miroslav Stojimirović, predsednik Regionalnog centra Bor i Danijel Stanisavljević, član Glavnog odbora Regionalnog centra Bor.

Predstavnici Sindikata srpske policije ukazali su ovom prilikom na određene probleme koji su se pojavili na početku primene ovog Zakona, u procesu sprovođenja  istražnog postupka i zaštite žrtava nasilja u porodici na koji su nailazili izlazeći na teren po prijavi ovakvih slučajeva. Takođe oni su istakli i potrebu veće edukacije i informisanosti javnosti o ovoj problematici, naročito onog dela stanovništva kao potencijalnih žrtava porodičnog nasilja poput žena ili dece. 

Takođe, tokom sastanka dogovoreno je i nekoliko zaključaka koji će se primenjivati u daljoj zajedničkoj saradnji Sindikata srpske policije i policijskih službenika sa Odborom za ljudska prava Negotin u postupcima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici:

1.      Prepoznavanje slučajeva nasilja u porodici

2.      Upoznavanje žrtve nasilja sa svojim pravima u krivičnom i parničnom postupku

3.      Unapređenje saradnje i pravna pomoć žrtvama nasilja

Na zajedničkom sastanku predstavnika Sindikata srpske policije i Odbora za ljudska prava Negotin istaknuto je da se u primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici dogovori i aktivnija saradnja sa predstavnicima Centra za socijalni rad kao i Javnog tužilaštva u Negotinu.