{idkey=5383b0[url=http%3A%2F%2Fchris-negotin.org%2Fen%2Fo-nama-3%2F169-zastupanje-za-unapredenje-uslova-zivota-roma-u-zajecaru][title=Zastupanje+za+unapre%C4%91enje+uslova+%C5%BEivota+Roma+u+Zaje%C4%8Daru][desc=]}{cmp_start idkey=8841[url=http%3A%2F%2Fchris-negotin.org%2Fen%2Fo-nama-3%2F169-zastupanje-za-unapredenje-uslova-zivota-roma-u-zajecaru][title=Zastupanje+za+unapre%C4%91enje+uslova+%C5%BEivota+Roma+u+Zaje%C4%8Daru][desc=]}

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, lokalna kancelarija u Negotinu – Odbor za ljudska prava Negotin organizovali su 21. septembra ove godine razgovor sa pripadnicima  Romske zajednice u Zaječaru.

Na mobilnom AD punktu na uglu ulica Vojvode Putnika i Nikole Pašića, ispred sedišta Društva Roma u Zaječaru sa početkom u 16:00 časova, građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, a ujedno su informisani i o besplatnom call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS.

Logistiku ovoj akciji pružili su predstavnici Društva Roma i Miljan Rašić koordinator za romska pitanja Grada Zaječara.

Ova aktivnost realizovana je zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).

{cmp_end}{idkey=5383b1[url=http%3A%2F%2Fchris-negotin.org%2Fen%2Fo-nama-3%2F169-zastupanje-za-unapredenje-uslova-zivota-roma-u-zajecaru][title=Zastupanje+za+unapre%C4%91enje+uslova+%C5%BEivota+Roma+u+Zaje%C4%8Daru][desc=]}