Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava NegotinOdbor za ljudska prava Negotin realizuje projekat "KANCELARIJA PRAVNE POMOĆI ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA NEGOTIN".

Jedan od najvažnijih programa rada Kancelarije pravne pomoći je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima diskriminacije. Odbor za ljudska prava Negotin će takođe raditi na prevenciji zloupotreba neizbalansirane političke većine od strane vlasti (odnos većinskog srpskog naroda prema manjinskom rumunskom-vlaškom narodu) i u tom kontekstu inicirati civilnu akciju i svesnost o potrebi preuzimanja odgovornosti aktivne uključenosti u javnom životu.

Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin postoji od 19. decembra 1999.

Projekat je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune Vlade Republike Rumunije.


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin