„Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“

O T V O R E N I    F O R U M

Niš, Novi Sad, Novi Pazar, Valjevo, Bujanovac, Negotin

Opis projekta

Realizacija šest informativnih seminara, prezentacija Zakona o zabrani diskriminacije, informisanje o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima kao i informisanje o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije.

Geografska oblast pokrivena aktivnostima

Projekat je realizovan na nacionalnom nivou u sledećim gradovima: Novi Sad, Valjevo, Niš, Negotin, Novi Pazar, a 20 jula biće organizovan završni seminar u Bujanovcu

Ciljna grupa

Lokalni javni službenici, predstavnici nevladinih organizacija, organizacija osoba sa invaliditetom i zastupnika osoba sa invaliditetom i drugih diskriminisanih grupa, pravni stručnjaci, sudije, tužioci, advokati, predstavnici lokalne samouprave,novinari u šest gradova.

Svrha projekta

Povezivanje i uspostavljanje međusobne saradnje ključnih aktera i institucija na lokalnom nivou u šest gradova u Srbiji u procesu praktične primene Zakona protiv diskriminacije koja vodi većoj sinergiji vladinog i nevladinog sektora u cilju adekvatne zaštite i satisfakcije žrtava diskriminacije.

Medijska komponenta projekta

U sklopu realizacije projekta predviđen je zakup termina na lokalnim TV stanicama i snimanje posebnih TV emisija o aktivnostima koje je realizovala Mreža CHRIS. U TV emisijama je predstavljen Zakon o zabrani diskriminacije, informisana javnost o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije. Takođe je promovisan i sam projekat.

Ostvareni rezultati

Organizovani su seminari u pet gradova u Srbiji: U Negotinu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Valjevu.

Ukupan broj učesnika na dosadašnjim seminariima: 114

Pojavljivanje u medijima: snimljeno je 5 TV emisija (više od 150 minuta programa), i emitovano je vise od 10 TV priloga o aktivnostima u informativnim emisijima elektronskih medija.

Seminar u Negotinu:


Mesto sprovođenja aktivnosti:
• prvi seminar organizovan je u Negotinu u prostorijama Resurs Centra Negotin.
Datum sprovođenja aktivnosti:
• 01. april 2010.
Broj učesnika:
• 32 učesnika iz 22 organizacije/institucije
Materijal koji je korišćen tokom aktivnosti:
• Zakon o zabrani diskriminacije
• Power point prezentacija
• Priručnik „Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji"
Pojavljivanje u medijima:
• emisija Otvoreni Forum emitovana je na TV Sezam plus iz Negotina
Predavač:
• Goran Miletić

Seminar u Negotinu organizovan je u saradnji sa UG Kokoro iz Bora

Seminar u Novom Sadu:


Mesto sprovođenja aktivnosti:
• drugi seminar organizovan je u Novom Sadu u prostorijama UG „...Iz Kruga“ Novi Sad
Datum sprovođenja aktivnosti:
• 09. april 2010.
Broj učesnika:
• 14 učesnika iz 11 organizacije/institucije
Materijal koji je korišćen tokom aktivnosti:
• Zakon o zabrani diskriminacije
• Power point prezentacija
• Priručnik „Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji"
• Film
Pojavljivanje u medijima:
• emisija Otvoreni Forum emitovana je na TV Apolo iz Novog Sada
Predavač:
• Blažo Nedić

Seminar u Novom Sadu organizovan je u saradnji sa UG „...Iz Kruga“

Seminar u Nišu:


Mesto sprovođenja aktivnosti:
• treći seminar organizovan je u Nišu u holu Gradske kuće


Datum sprovođenja aktivnosti:
• 27. maj 2010.
Broj učesnika:
• 33 učesnika iz 27 organizacija/institucija

Materijal koji je korišćen tokom aktivnosti:
• Zakon o zabrani diskriminacije
• Power point prezentacija
• Priručnik „Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji"
• Film
Pojavljivanje u medijima:
• emisija Otvoreni Forum emitovana je na RTV5 iz Niša
Predavač:
• Blažo Nedić

Seminar u Nišu organizovan je u saradnji sa NVO Centar za Unapređivanje pravnih studija CUPS iz Beograda

Seminar u Novom Pazaru:


Mesto sprovođenja aktivnosti:
• Četvrti seminar organizovan je u Novom Pazaru u hotelu Atlas
Datum sprovođenja aktivnosti:
• 24. juna 2010.
Broj učesnika:
• 22 učesnika iz 18 organizacija/institucija
Materijal koji je korišćen tokom aktivnosti:
• Zakon o zabrani diskriminacije
• Power point prezentacija
• Priručnik „Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji"
Pojavljivanje u medijima:
• emisija Otvoreni Forum emitovana je na RTV Jedinstvo iz Novog Pazara
Predavači:
• Goran Miletić
• Blažo Nedić

Seminar u Valjevu:


Mesto sprovođenja aktivnosti:
• Peti seminar organizovan je u Valjevu u hotelu Grand
Datum sprovođenja aktivnosti:
• 01. jul 2010.
Broj učesnika:
• 18 učesnika iz 16 organizacija/institucija
Materijal koji je korišćen tokom aktivnosti:
• Zakon o zabrani diskriminacije
• Power point prezentacija
• Priručnik „Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji"
Pojavljivanje u medijima:
• emisija Otvoreni Forum emitovana je na RTV Marš iz Valjeva
Predavači:
• Goran Miletić
• Blažo Nedić

Posebnu zahvalnost Mreža Odbora CHRIS želi da uputi predavačima Goranu Miletiću i Blaži Nediću, kao i partnerskim organizacijama: UG „Kokoro” Bor , UG „...Iz Kruga“ Beograd i “Centar za Unapređivanje pravnih studija CUPS” iz Beograda.


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin

>>>>>>