Kancelarija pravne pomoći

Kancelarije pravne pomoći, koje deluju u okviru članica Mreže CHRIS, od 19. decembra 1999. godine, otvorene u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM iz Beograda, a nastavak rada Kancelarija, omogućen je podrškom FREEDOM HOUSE, u okviru Mreže CHRIS. U proteklom periodu se pokazalo da su državne institucije koje treba da brinu o ljudskim pravima i slobodama (formalne kancelarije pravne pomoći pri Opštinama) ili atrofirale ili zaostale, i da upućuju slučajeve u naše Kancelarije pravne pomoći. U periodu koji nas očekuje, za kancelarije besplatne pravne pomoći jako je bitan i socijalni momenat (u Boru se očekuje da 5.000 radnika ostane bez posla; u Nišu je od 107.000 radno sposobnog stanovnista 43.000 nezaposlenih) tako da na žalost očekujemo puno slučajeva kršenja ljudskih prava. Pokazalo se takođe da je horizontalna saradnja kancelarija pravne pomoći CHRIS svrsishodna i da je Mreža sposobna da izradi i predloge građanskih i zakonodavnih inicijativa. U tom smislu Mreza CHRIS i dalje nastavlja sardnju sa svojim strateškim partnerom Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM iz Beograda.

Kad je u pitanju besplatna pravna pomoć, strateška aktivnost Mreže CHRIS, naša procena da je potreba za pružanjem besplatne pravne pomoći građanima neophodna, pokazala se u proteklom periodu kao tačna. Naime, iako se stanje oko poštovanja ljudskih prava i sloboda u dobroj meri poboljšalo i da je manji broj drastičnih kršenja ljudskih prava i sloboda od strane državnih organa (kao za vreme režima Slobodana Milosevića) broj građana koji se obraćaju kancelarijama besplatne pravne pomoći CHRIS-a se ne smanjuje. Iako drastičnih i brutalnih primera povrede ljudskih prava ima u manjem broju, na žalost su i dalje prisutni. Kancelarije pravne pomoci CHRIS-a su aktivno učestvovale i zastupale na sudu slučajeve kao najbrutalnije primere torture u Srbiji posle oktobarskih promena 2000.

Kao potvrdu navedenog, evo podataka o broju slučajeva prijavljenih kancelarijama pravne pomoći u okviru Mreže CHRIS u periodu od 01.01.2001. do 01.08.2002. obratilo se, po našim evidencijama, 831 lice, od toga 97 je karakterisano kao kršenje elementarnih ljudskih prava, 53 slučaja zastupljeno je na sudu, a preko 20 slučajeva je bilo klasična policijska tortura. Svi ostali slučajevi su razmatrani od strane naših pravnika, pisane su krivične prijave, deljeni pravni saveti i vršeni razni pritisci na institucije sistema, bilo dopisima ili ličnim posetama predstavnika kancelarije. Karakteristično za sve kancelarije pravne pomoći je da su slučajevi bili često više iz susednih opština nego iz samog grada u kome se deluje. Pokrivamo i ona mesta gde nema orgaizacija poput naših, odlascima na lice mesta (kod ugrozenih pojedinaca). Takođe, zastupamo i izbeglice, kako kolektivno, tako i njihove pojedinačne slučajeve. Takođe se pokazala potreba za suštinskim i konkretnim povezivanjem sa organizacijama iz Bosne i Hrvatske koje se bave pitanjem izbeglica, da bi smo kvalitetno mogli da pružimo pravnu pomoć izbeglicama koji se u velikom broju javljaju našim kancelarijama pravne pomoći. U tom smislu Mreža CHRIS planira da se poveže sa takvim organizacijama u što kraćem roku, i osmisli načine i modalitete saradnje sa istim. Sredstva organizcije članice Mreže su usmerile na one aktivnosti koje su pomogle da ojačamo infrastrukturu organizacija i kvalitativno podržimo realizaciju naših stalnih aktivnosti kao i realizaciju strateških projektnih aktivnosti Mreže.


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin