10.Decembar

Moto projekta je "Ljudska prava svima",koordiniran iz Odbora za ljudska prava Niš, a podržan od strane Fonda za otvoreno društvo iz Beograda. Integrisanom kampanjom edukacije i podelom "paketa ljudskih prava" povodom 10. decembra međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, želi da ublaži problem neinformisanosti građana, promoviše pojam i značaj ljudskih prava i promoviše Univerzalnu Deklaraciju UN o ljudskim pravima, kao i da promoviše treći sektor kao aktivnu i ravnopravnu društvenu snagu u Srbiji. Takoše ovim kampanjama, Mreža odbora za ljudska prava želi da svake godine obeleži 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava. Ujedno bi se i NVO koje realizuju kampanju predstavile sugrađanima kao "snage", koje svojim učešćem u javnom životu treba da pomognu tranziciju zemlje ka demokratiji. Ovom kampanjom će se uputiti i poruka političkim partijama da u ovom društvu postoje "snage" koje će pažljivo pratiti sve što budući nosioci vlasti u zemlji rade, i da se osnovni postulati demokratije moraju poštovati. Paket ljudskih prava sadrži: brošuru "Bukvar ljudskih prava", olovku, kalendar "12 boraca za ljudska prava", razglednicu, plakat sa generalnim motom kampanje i kesu sa odštampanom porukom koja promoviše ideju ljudskih prava i odgovarajućim grafičkim rešenjem.


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin

>