Novinska agencija Timoc Press na rumunskom jeziku

Odbor za ljudska prava Negotin realizuje projekat "Novinska agencija TIMOC PRESS NA RUMUNSKOM JEZIKU– SRBIJA".

Novinska agencija TIMOC PRESS pored redakcije na srpskom i engleskom jeziku ima i redakciju na rumunskom jeziku. Redakcija na rumunskom jeziku jeste bitna zbog očuvanja i usavršavanja jezika, tradicije i običaja Rumuna/Vlaha u ovom delu Srbije.
TIMOC PRESS samostalno proizvodi svoj program sa terena ili iz sopstvenog studija koji montira i plasira preko internet domena i to vesti sa elektronske onlajin novinske agencije, muzički, dokumentarni i propagandni audio i video materijal.
Elektronska novinska agencija objavljuje vesti iz regiona u kome žive Rumuni (Istrorumuni, Arumuni ili Cincari, Vlasi, Meglenovlasi, Moldavci….)
Kao i posebne rubrike: KOLUMNE, POLITIKA, DRUŠTVO, EKONOMIJA, RELIGIJA, SPORT, KULTURA, INTERVJU, REPORTAŽA i INFO.
Audio produkcija sadrži popularnu muziku iz užeg i šireg regiona u kome žive Rumuni (Istrorumuni, Arumuni ili Cincari, Vlasi, Meglenovlasi, Moldavci…)
Video produkcija arhivira i omogućava pregled materijala koji je ekipa TIMOC PRESS-a snimila i montirala, kao i materijal dobijen od drugih produkcija, televizija ili samostalnih snimatelja.
Novinska agencija TIMOC PRESS postoji od 01. januara 2006. godine.
Projekat se realizuje u periodu od 01. jula do 31. decembra 2013. godine i podržan je od strane Ministarstva spoljnih poslova Rumunije – Političkog odeljenja za odnose sa Rumunima van granica.

 


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin