DAN ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
28. januarl 2013.

 

Na današnji dan 1981. godine u Savetu Evrope usvojena je Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka.

Zaštita ličnih podataka predstavlja potpuno nov koncept u Srbiji: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 1998. godine ostao je zapamćen kao propis koji je bio na snazi oko deset godina, bez ijednog pokušaja bilo kog nadležnog organa i/ili pojedinca da u praksi iskoristi zaštitne mehanizme koje je Zakon predvideo. Usled pritisaka da se domaće zakonodavstvo upodobi evropskim standardima, Srbija je usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) u oktobru 2008. godine.

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) danas obeležavaju Evropski dan zaštite podataka podataka o ličnosti. Odbor za ljudska prava Niš. Odbor za ljudska prava Valjevo, Odbor za ljudska prava Negotin, Vojvođanski centar za ljudska prava Novi Sad i Građanski forum Novi Pazar u isto vreme obeležavaju Dan zaštite podataka o ličnosti u svojim gradovima.
Odbor za ljudska prava Negotin danas u ponedeljak,  28.01.2013. godine na Trgu Đorđa Stanojevića (kod spomenika), organizuje uličnu akciju - skup pod nazivom „Zaštita podataka ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sa početkom u 12 časova. Tokom trajanja ulične akcije volonteri Mreže CHRIS su prolaznicima distribuirali letke i drugi propagandni materijal edukativnog karaktera.

Osnovni cilj uliče akcije je obeležavanje Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti.

Video Materijal:

Video Materijal

Galerija slika:

Galerija slika

Promotivni materijal:

Promo materijal

Press cliping:

Timoc Press

Televizija Best

Televizija Bor

 

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin