Janković: Građani se najviše žale na državnu upravu

sreda, 15.decembar 2010

Zaštitnik građana Republike Srbije Saša Janković rekao je danas da se 90 posto pritužbi građana toj instituciji odnose na loš rad državne uprave, a ne na klasična kršenja ljudskih prava. To znači da je državna uprava politizovana i da u njoj ne rade dovoljno stručni, odgovorni i motivisani službenici, kazao je Janković u razgovoru sa novinarima u beogradskom Medija centru.

Kako je istakao, građani ne smeju nedopustivo dugo da čekaju na uverenje o državljanstvu, jer je njihovo pravo da uprava brzo odluči o svakom zahtevu i da za rešenje navede precizno i suštinsko obrazloženje. Ombudsman je ocenio da će takvo stanje potrajati sve dok se uprava ne depolitizuje i ne uredi tako da službenička elita počne da prelazi u državnu upravu iz banaka i drugih organizacija.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić istakao je da ako država donese zakon o otvaranju dosijea službi bezbednosti, mora istovremeno da utvrdi sredstva za njegovo sprovođenje. Za sprovođenje zakona o otvaranju dosijea potrebna su veoma značajna sredstva i zato treba da se kaže i koliko će ljudi raditi na tom poslu, kao i koliko je sredstava potrebno, rekao je Šabić.

Čelnici dveju nezavisnih državnih institucija su pozvali medije na saradnju i korektno i pravovremeno informisanje javnosti o radu ovih institucija.

"Nedoslednim i senzacionalističkim izveštavanjem propušta se učvršćivanje suštinskog autoriteta ovih institucija, kao i izgradnja poverenja građana u njih", ukazao je ombudsman Saša Janković.

Razgovor sa novinarima je organizovan u okviru projekta redovnih susreta zaštitnika građana i poverenika sa novinarima i urednicima domaćih medija, čiji je cilj doprinos izgradnji institucija kao preduslov za pravnu državu. Projekat sprovodi nemačka Fondacija "Konrad Adenauer".

Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin