Saopštenje zamenice zaštitnika građana dr Zorice Mršević povodom početka kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama"

Smanjenje opšteg nivoa nasilja, pa i onog koji se dešava na ulicama, sportskim stadionima i drugim javnim mestima, počinje suzbijanjem nasilja u porodici, izjavila je zamenica republičkog zaštitnika građana dr Zorica Mršević, povodom početka globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama".

Kampanja se odvija širom sveta sa ciljem da skrene pažnju na globalnom nivou na svetski problem nasilja nad ženama. NJom se ujedno obeležavaju datumi između 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, kako bi simbolično povezalo pitanje nasilje nad ženama sa ljudskim pravima i naglasilo da takvo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava.

Imajući u vidu pre svega domaće primere dobrih praksi, Zaštitnik građana smatra da je potrebno da se uspostavi jedinstven sistem institucionalne saradnje povodom suzbijanja nasilja nad ženama. U tom smislu potrebno je više saradnje između stručnih timova kako unutar centara za socijalni rad, područnih policijskih uprava i pravosudnih organa, ali i drugih aktera na nivou lokalnih samouprava, ali i donošenje detaljnih uputstava o postupanju zaposlenih u tim organima u slučajevima porodičnog nasilja.

Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin