Apel Narodnoj skupštini RS

Koalicija protiv diskriminacije, Koalicija za pristup pravdi i partnerske organizacije apeluju na poslanike Narodne skupštine da u toku tekućeg zasedanja usvoje Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

Vlada RS je 30. januara 2012. godine uputila Narodnoj skupštini na usvajanje Predlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku sa ciljem da se licima koja iz objektivnih razloga ne mogu da ispune uslove za upis u matičnu knjigu rođenih u upravnom postupku po odredbama Zakona o matičnim knjigama, omogući da u vanparničnom postupku pred sudom regulišu svoj status i tako izađu iz položaja pravno nevidljivih lica.

Nevladine organizacije, kao i Evropska Unija, Savet Evrope, UNHCR i druge međunarodne organizacije godinama zagovaraju sistemsko rešenje problema sa kojim se suočavaju pravno nevidljiva lica.

Apelujemo na vladajuću koaliciju u Narodnoj skupštini i sve narodne poslanike da usvoje Predlog zakona jer bi svako dalje odlaganje rešavanja ovog problema na predloženim osnovama bilo u potpunosti neopravdano i sasvim suprotno interesima pravno nevidljivih lica.

U Beogradu, 1. mart 2012. godine

Apel upućuju:

  Koalicija protiv diskriminacije koju čine:
 1. Centar za unapređivanje pravnih studija
 2. Civil Right Defenders
 3. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine:
 4. Odbor za ljudska prava Valjevo
 5. Odbor za ljudska prava Niš
 6. Odbor za ljudska prava Negotin
 7. Vojvođanski centar za ljudska prava
 8. Građanski forum Novi Pazar
 9. Gayten LGBT
 10. Labris
 11. Udruženje studenata sa hendikepom
 12. Praxis
 13. Regionalni centar za manjine
Koalicija za pristup pravdi koju čine:
 1. Centar za unapređivanje pravnih studija
 2. Civil Right Defenders
 3. Praxis
 4. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine:
 5. Odbor za ljudska prava Valjevo
 6. Odbor za ljudska prava Niš
 7. Odbor za ljudska prava Negotin
 8. Vojvođanski centar za ljudska prava
 9. Građanski forum Novi Pazar
 10. Fond za humanitarno pravo
 11. Inicijativa mladih za ljudska prava
 12. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 13. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Apelu se pridružuju:
 1. NVO Atina
 2. NVO Nexus, Vranje
 3. URBAN-IN, Centar za razvoj neprofitnog sektora Sandzaka
 4. Humanitarno udruženje Zavičaj za povratak, Kragujevca
 5. Nepušački edukativni centar -RP Kragujevac
 6. Žene u crnom
 7. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
 8. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 9. Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije
 10. Centar za praktičnu politiku
 11. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Novi Sad
 12. Građanske inicijative
 13. Udruženje Sveti Spas
 14. Društvo za mir, razvoj i ekologiju
 15. Centar za decu i omladinu, Vrnjačka Banja
 16. Beogradski centar za ljudska prava
 17. UG "Nezavisni ženski centar", Dimitrovgrad
 18. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
 19. Udruženje "Narodni Parlament", Leskovac
 20. Novosadski humanitarni centar
 21. Hartefakt
 22. CRTA
 23. Queeria Centar
 24. Odbor za ljudska prava, Leskovac
 25. NVO Fraktal
 26. Centar za međunarodne i bezbednosne poslove
 27. Centar za ljudska prava, Niš
 28. Centar za razvoj civilnog društva
 29. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 30. Građanska akcija, Pančevo
 31. Ženska romska mreža Banata
 32. Novosadska lezbejska organizacija
 33. …IZ KRUGA – VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom
 34. Centar za prava Romkinja, Niš
 35. Žene na delu
 36. Udruženje građana "Zajedno, zajedno"
 37. Udruženje "Prostor"
 38. Rekonstrukcija Ženski fond
 39. Udruženje za zaštitu i unapređenje položaja dece i mladih "KORAK NAPRED", Kruševac
 40. Udruženje građana Iskra, Loznica
 41. IAN Međunarodna mreža pomoći
 42. YUROM Centar
 43. Romski ženski centar BIBIJA
 44. Humanitarno udruženje Roma
 45. Udruženje samohranih majki, Niš
 46. Doc.dr Žolt Lazar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 47. Ljiljana Smajlović
 48. Draško Bjelica
 49. Vladislav Radaković
 50. Ružica Dević
 51. Snežana Baralić Bošnjak, pomoćnica sekretara za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor, Gradska uprava Grada Pančeva
 52. Milica Todorović, odbornica u Skupštini grada Pančeva
 53. Desanka Drobac


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin