Beogradski vikend trening

Trening koji se ovog vikenda održao u Beogradu, odgovorio je na pitanja kako novi mediji mogu da pomognu da se sprovede efikasna i ekonomična kampanja protiv nasilja na lokalu i da li se ta iskustva mogu preneti na nacionalni nivo. Organizvao ga je Centar za nove komunikacije Dokukino, a namenjen je predstavnicima partnerskih organizacija iz cele Srbije u okviru projekta Dokukina "Građansko društvo protiv nasilja 2.0", uz podršku ISC-a i USAID-a.

"U Dokukinu smo prepoznali grupu entuzijasta i entuzijastkinja koji će omogućiti da se preko socijalnih medija deluje na sve češće ispade nasilja na ulici, bilo da su povodom Parade ponosa, Kosova ili protiv Roma" – rekao je Raša Nedeljkov, predstavnik donatora, obrazlažući zašto je ISC podržao inovativni projektni pristup.

Predavači Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa, kao i predstavnici Dokukina: Darko Soković, direktor i Bojana Šekeljić, strateškinja novih medija, pomogli su svojim stručnim znanjima i iskustvom da se osmisli desetak lokalnih kampanja koje targetiraju probleme nasilja u zajednici. U okviru interaktivnog predavanja, Bojana Šekeljić predstavila je koncept web 2.0, ali i dala niz korisnih saveta kako Fejzbuk i socijalni mediji mogu postati saveznici aktivistima.
U popodnevnim časovima, Miljenko Derata se osvrnuo na mogućnosti, značaj i principe socijalnog marketinga i pomogao aktivistima da preciziraju cilj i osnovne poruke kampanja koje će tokom naredna četiri meseca provoditi širom Srbije. Radionica u okviru koje su učesnici imali prilike da sami smisle primere lokalne kampanje je bila završetak treninga i implementacija stečenog znanja.
"Veoma mi je drago što imam priliku da čujem kako se vode lokalne kampanje , od posebnog značaja mi je deo treninga koji se odnosi na korišćenje novih medija u cilju promovisanja aktivnosti organizacija građanskog društva. Takvo iskustvo će mi pomoći u vođenju lokalne kampnja protiv nasilja u Jagodini, čega u Jagodini ima veoma malo" rekla je Marija Vuksanović iz omladinskog kreativnog centra.

Rezultati drugog dana rada sa Darkom Sokovićem, bili su konkretni planovi niskobudžetnih, ali kreativnih i efikasnih lokalnih kampanja protiv one vrste nasilja koje su sami učesnici prepoznali kao gorući problem u zajednici. Učesnici dolaze iz Beograda, Novog Sada, Novog Bečeja, Negotina, Zaječara, Jagodine i Niša i predstavljaju organizacije građanskog društva, ali i neformalne omladinske grupe rešene da doprinesu borbi protiv rodno zasnovanog, vršnjačkog, nasilja u sportu ili nad manjinskim grupama.

Video Materijal:

Galerija slika:

Beogradski vikend trening

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin