Rezultati konkursa za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava je na osnovu pristiglih predloga projekata sačinila rang listu koju možete preuzeti ovde.

Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin