"Posle završene preregistracije, u Registar udruženja upisano skoro 15 000 udruženja", rekao ministar Marković

"Za dve godine od donošenja Zakona o udruženja, u Registar udruženja upisano je skoro 15 000 udruženja. Reč je o 10 549 postojećih udruženja, ranije registrovanih u drugim evidencijama, koja su imala obavezu da se preregistruju i 4 317 novih udruženja građana", rekao je ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković na konferenciji za novinare u Agenciji za privredne registre. Konferencija je održana povodom završetka preregistracije i upisa svih postojećih udruženja građana u jedinstveni elektronski Registar udruženja.

Srbija je, kako je napomenuo, među zemljama koje su poslednje donele Zakon o udruženjima, ali sada ima jedan od najboljih zakonskih akata u okruženju.

Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović naglasio je da je procedura registracije sada jednostavnija i da se sve može obaviti na jednom mestu.

Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Ivana Ćirković objasnila je da su sada dostupne informacije o tome koje vrste udruženja postoje, na koji način rade i slično.

Ona je ocenila da će te informacije biti od velike pomoći u sagledavanju rada nevladinog sektora u jednom velikom istraživanju, čije je sprovođenje planirano u narednom periodu.

Direktor udruženja "Građanske inicijative" Miljenko Dereta istakao je da je to udruženje učestvovalo u svim fazama izrade Zakona o udruženjima, čije je donošenje bilo veoma važno.

Naime, posle proteka roka od 18 meseci od početka primene Zakona (počeo je da se primenjuje 22. oktobra 2009, a rok za podnošenja prijave za upis usklađivanja trajao je do 22. aprila 2011) konačno su sva udruženja upisana u jedan registar, a ne kao što je to bilo pre donošenja Zakona kada su registre udruženja, društvenih organizacija i njihovih saveza vodila dva organa državne uprave. Sada se po prvi put zna tačan broj udruženja koja deluju u Republici Srbiji i sva su upisana u jedinstvenu evidenciju – Registar udruženja.

Od udruženja koja su bila upisana u registrima koji su se vodili prema starim propisima, obrisano je 16.982 društvene organizacije, udruženja građana ili njihovih saveza jer nisu u zakonskom roku podneli prijavu za upis usklađivanja. Oko 8.000 pravnih lica nije se upisalo u registar jer je reč o sportskim udruženjima koja će od 23. septembra biti upisivana u poseban registar, dok je oko 5.000 pravnih lica činilo delove udruženja koja se prema važećem zakonu ne upisuju u Registar udruženja.

Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin