Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Beogradu


Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) održao dvodnevno zasedanje u Beogradu 6. i 7. septembra, 2010. godine, na kojem je glavna tema bila “Izgradnja mira u državama bivše Jugoslavije”.

Na čelu delegacije bio je izvestioc Komiteta za politička pitanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i predsednika Komisije za ljudska prava italijanskog Senata Pjetar Marčenaro i dr Jon Popesku potpredsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, predsednik stalne delegacije Ukrajine pri Parlamentarnoj skupstini Saveta Evrope, narodni poslanik Ukrajine sa liste Stranka regiona, predsednik Nacionalnog saveta i predsednik Međuregionalnog saveza “rumunske zajednice u Ukrajini”.

Na početku zasedanja, Komitetu su se obratili Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović i šef delegacije Srbije pri PSSE, profesor Dragoljub Mićunović, a potom je usledila razmena stavova i mišljenja sa predstavnicima vlasti u Srbiji, uključujući ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, kao i državnog sekretara ministarstva spoljnih poslova Mirka Stefanovića. Rasprava je kasnije nastavljena učešćem Božidara Đelića, potpredsednika Vlade zaduženog za EU integracije.

Rumunskoj zajednici u Srbiji je dobro poznat Jon Popesku, kao i Vlad Kubreakov, tada moldavskim predstavnikom u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, sa kojim je uspeo da skrene pažnju na problem ove manjine u severoistočnoj Srbiji. Zahvaljujući njima, usledio je Izveštaj Irgena Hermana a zatim i Rezolucija Saveta Evrope 1632, od 02. oktobra 2008. godine. Na žalost država Srbija se nije mnogo zabrinula oko ove Rezolucije, čak je trenutno stanje u ovom delu Srbije (takozvanom Timoku) lošije nego pre samog Izveštaja specijalnog izvestioca i Rezolucije Saveta Evrope.

U nedostatku bilo kakve strategije rumunske države prema rumunskoj zajednici južno od Dunava, koju u Srbiji nazivaju vlaškom – Vlasi, predstavnici ove zajednice su iznova počeli dogovore i planiranje upoznavanja ove evropske institucije sa problemima sa kojima se susreču. Sada kada je na tako visokoj funkciji, jedan Rumun i to predstavnik rumunske nacionalne manjine iz Ukrajine, šansa za razumevanjem je mnogo bolja.

U četvorosatnom razgovoru, dr Jon Popesku potpredsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope sa Bojanom Aleksandrovićem, eparhijskim savetnikom za odnose sa organima Republike Srbije i protojerej Priobalne Dakije, Dušanom Prvulovićem, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i direktor Saveza Vlaha Srbije i Draganom Demićem, članom Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, dogovorena je jedna strategija u kontaktiranju međunarodnih institucija i sam Savet Evrope kao i razmena iskustava iz Ukrajine i Srbije.

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin