DIJALOG I RAZUMEVANJE U ZALAGANJU ZA POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA I PRAVA PRIPADNIKA MANJINSKIH GRUPA


23.-24.06.2011

Radionica za organizacije civilnog društva

DAN PRVI
četvrtak, 23. jun 2011. godine
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

10.00h Otvaranje skupa i predstavljanje tema i učesnika radionice, Biljana Braithwaite, AIRE Centar, Saša Gajin, CUPS

I Sesija: Principi međusobnih odnosa u zalaganju za ljudska prava i prava pripadnika manjinskih grupa

10.15h Odnos organizacija civilnog društva prema EU, međusobna očekivanja, Tom Gnocchi, Delegacija EU u Srbiji

10.30h Principi odnosa nevladinog sektora prema javnim vlastima i međunarodnim organizacijama, Adam Weiss, AIRE Centre

10.45h Diskusija Moderator : Saša Gajin, CUPS

11.30h Pauza

II sesija: Teme kojima se civilno društvo bavi u borbi za poštovanje ljudskih prava i prava pripadnika manjinskih grupa


12.00h Aktuelne teme kojima se bave nevladine organizacije u razvijenim demokratijama u oblasti zabrane diskriminacije, Adam Weiss, AIRE Centre

12.30h Diskusija
Moderatori: Biljana Braithwaite, AIRE centar, Saša Gajin, CUPS


14.00h Ručak

DAN DRUGI

petak, 24. jun 2011. godine

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

III sesija: Tehnički i drugi aspekti međusobne saradnje organizacija civilnog društva


10.00h Saradnja nevladinih organizacija na nivou konkretnih slučaja, Clive Baldwin, Human Rights Watch

10.30h Predstavljanje platforme internet foruma u oblasti zabrane diskriminacije, Saša Gajin, CUPS

10.45h Diskusija
Moderator : Goran Miletić, Civil Rights Defenders


12.00h Završetak skupa

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin