Poziv za prisustvovanje dodeli Godišnjih nagrada za borbu protiv diskriminacije i predstavljanju godišnjeg Izveštaja o diskriminaciji u Srbiji za 2010. godinu

Beograd, 28. april 2011.

Koalicija protiv diskriminacije poziva Vas da u sredu 04. maja 2011. godine, sa početkom u 10. časova, u Medija centru, Terazije 3, I sprat, prisustvujete predstavljanju godišnjeg Izveštaja o diskriminaciji u Srbiji za 2010. godinu i Dodeli nagrada za borbu protiv diskriminacije za 2010. godinu.

Članice Koalicije protiv diskriminacije, predstaviće peti po redu, redovni, godišnji Izveštaj o diskriminatorskoj praksi u zemlji.

O Izveštaju će govoriti:
- dr Saša Gajin – koordinator Koalicije protiv diskriminacije i
- Ljupka Mihajlovska – Udruženje studenata sa hendikepom

Istom prilikom, biće uručene "Nagrade za borbu protiv diskriminacije", onima, čiji je doprinos borbi protiv diskriminacije u Srbiji po oceni članica Koalicije bio najveći tokom 2010. godine. I ove godine, nagrada će biti dodeljena u pet kategorija:
Javna vlast (institucije javne vlasti, poslanici/e, funkcioneri/ke)
Organizacije civilnog društva (nvo, sindikati, profesionalna udruženja)
Mediji (javna glasila, novinari/ke, profesionalna udruženja)
Biznis sektor (preduzeća, poslovni ljudi)
Javne ličnosti (umetnici/e, sportisti/kinje, glumci/ice, pevači/ce, političari/ke)

Koalicija protiv diskriminacije je ustanovila "Godišnju nagradu protiv diskriminacije" kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu predloga koje su joj do kraja 2010. godine dostavili pojedinci i organizacije. Dodeli nagrada prisustvovaće predstavnici članica Koalicije protiv diskriminacije, kao i gospodin Björn Mossberg, rukovodilac Odeljenja za razvoj i saradnju Ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu, koji će uručiti nagrade.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na e-mail: cups@cups.rs.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Koordinator Koalicije protiv diskriminacije
dr Saša Gajin

Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin