Stručni skup za advokate

30. maj 2011.

"Naknada štete za žrtve trgovine ljudima u krivičnom i parničnom postupku". O problemu naknade štete za žrtve trgovine ljudima u sudskom postupku, različitim praksama i iskustvima, diskutovati su stručnjaci iz Holandije sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u ovoj oblasti. Pored stručnjaka iz Holandije, u radu su učestvovati sudije i tužioci koji se bave ovom tematikom. Subota 28 maj 2011 - Beograd - organizator - ASTRA.

Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin