Oštra osuda rasističkog inicidenta u Požegi

Najoštrije osuđujemo rasistički incident koji se desio u Požegi u noći između 12. i 13. januara 2011.

Naime, po informacijama "Centra mladih Roma Požege" u delu požeškog naselja Lisište u kojem živi oko 700 Roma na svim banderama koje okružuju naselje u ulicama Bana Milutina i Dimitrija Tucovića, na nekoliko ulaza u dvorišta i na nekim saobraćajnim znacima, sprejevima su iscrtani kukasti krstovi a na jednoj banderi i poruka mržnje "Cigani marš iz Srbije".

Ovim činom je među Romima u Požegi stvorena atmosfera straha i nesigurnosti naročito imajući u vidu da su iscrtani simboli ideologije koja je rezultirala genocidom nad Romima u Drugom svetskom ratu. Naglašavamo da ovo delo ne može da bude okarakterisano kao vandalski akt pojedinca ili grupe već da je u pitanju organizovan i jasno profilisan politički angažman koji se zasniva na ideologijama koje promovišu mržnju prema manjinskim i marginalizovanim grupama, kao i onima koji se suprotstavljaju nacističkoj i rasističkoj propagandi.

Uprkos deklarativnoj spremnosti države da suzbija pojavu međunacionalnih incidenata postavlja se pitanje efikasnosti državnih organa u kažnjavanju ovih krivičnih dela. U tom smislu upozorava nesrazmerno mali broj presuda za izazivanje ili raspirivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje u odnosu na broj podnesenih krivičnih prijava. Ovakvi incidenti potvrđuju potrebu da se u krivičnopravni sistem Srbije uključi institut zločina iz mržnje koji bi obeshrabrivao i kažnjavao krivična dela počinjena protiv osoba zbog njihove rasne, nacionalne ili druge pripadnosti.Takođe, pojava širenja nacističke i rasističke propagande čini neophodnim doslednu primenu Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja.

Zahtevamo od nadležnih organa brzu reakciju i hitno privođenje i kažnjavanje odgovornih, a od javnosti jasnu osudu ovog rasističkog incidenta, čime bi se pokazalo da naše društvo ne toleriše političke stavove koji pozivaju na mržnju i nasilje prema građanima zbog njihove rasne, nacionalne ili druge pripadnosti.

Regionalni centar za manjine

Saopštenju se pridružuju:

CHRIS - Mreža odbora za ljudska prava

Žene u crnom, Beograd

YUCOM - Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd

Civil Rights Defenders

Labris - Organizacija za lezbejska ljudska prava

Praxis

Centar za unapređenje pravnih studija

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin