Apel nevladinih organizacija

DIALOG - HITNO!

Nevladine organizacije Sandžački odbor za ljudska prava, URBAN-IN, Kulturni centar DamaD i Sandžački intelektualni krug sa velikom zabrinutošću prate najnovije zaoštravanje situacije u Sandžaku.

U cilju sprečavanja pogoršanja opšte situacije, smanjenja tenzija i započinjanja konstruktivnog rešavanja postojećih problema, tražimo od aktera na svim nivoima da hitno obustave sva međusobna osnovana i neosnovana optuživanja i da agresivne nastupe i neprimerenu retoriku, s jedne, i samovolju i arbitrarnost, s druge strane, zamene dijalogom koji će dovesti do mirnog rešenja problema u vezi sa konstituisanjem Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Radi što potpunijeg ostvarivanja nacionalnih prava Bošnjaka i poštovanja temeljnog ustavnog načela o ravnopravnosti građana Srbije, zahtevamo da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava stvori uslove za otpočinjanje hitnih pregovora između zainteresovanih strana kako bi bila prevaziđena situacija do koje je dovela postojeća selektivna odluka o izmeni Poslovnika o konstituisanju nacionalnih saveta.

Zahtevamo od predstavnika sve tri liste koje su učestvovale na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće da bezuslovno prihvate dijalog i učešće u budućim pregovorima i tako pokažu da su odgovorni zastupnici svoga naroda, svesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalaze Bošnjaci. Upozoravamo da će one liste koje ne prihvate dijalog u cilju iznalaženja mirnog rešenja za pomenuti problem morati da snose punu odgovornost pred svim pripadnicima bošnjačkog naroda u Srbiji za svaku negativnu posledicu koja može da proiziđe. Ističemo da će i pojedinci sa izbornih lista koji svojim postupcima, protivnim Zakonu, budu gazili izbornu volju imati istu takvu odgovornost.

Smatramo da je neophodno da Bošnjačko nacionalno vijeće bude reprezent cele bošnjačke zajednice. Neophodno je prekinuti dosadašnju praksu da Savetom upravlja jedna politička opcija, već treba da ga čine intelektualci i stručnjaci sa sve tri liste koje su učestvovale na izborima. Samo tako bi bila ispoštovana volja birača, a Savet bi dobio puni legitimitet i postao prostor za dijalog i mesto gde će biti definisani i realizovani nacionalni prioriteti Bošnjaka Srbije.

Od Vlade Republike Srbije zahtevamo da prekine politiku "održavanja kontrolisanih tenzija" i "ravnoteže podela" na ovom području koja ne dozvoljava normalizaciju stanja u Sandžaku, već da u punoj meri radi na stabilizaciji prilika i otvaranju mogućnosti za privredni i ekonomski razvoj regiona u celini. NVO zahtevaju da brojni problemi sa kojima se Bošnjaci dugi niz godina suočavaju budu rešavani bez ikakvog daljeg odlaganja i na način koji garantuje mir, sigurnost i bezbednost kako Bošnjacima, tako i svim drugim građanima Sandžaka.

Novi Pazar, 16. jula 2010.
Sandžački odbor za ljudska prava
URBAN-IN
Kulturni centar DamaD
Sandžački intelektualni krug

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin