10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom 10.decembra, Odbor za ljudska prava Negotin podseća da je zaštita ljudskih prava svakog građana i građanke, proces koji se svakodnevno mora nadograđivati i utemeljiti u svim sverama našeg društva.
S obzirom da se ljudska prava štite kroz institucije sistema jednog društva, i da je država garant zaštite prava svakog pojedinca, potrebno je da svi akteri društvenog i javnog života, kao i svaki pojedinac, čine maksimalne napore u pravcu dostizanja visokih standarda u ovoj oblasti.
Posebnu pažnju potrebno je usmeriti na poštovanje Ustavnog načela zabrane diskriminacije svih građana i građanki a naročito ranjivih društvenih grupa među kojima su nacionalne manjine, žene, deca, osobe sa invaliditetom, stara lica, izbegla i interno raseljena lica, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije i drugi.

Posebno želimo da ukažemo nosiocima vlasti u Negotinu da je, pored pojedinačnih poboljšanja koja su ponegde vidljiva, potrebno mnogo više napora, saradnje i zajedničkog rada da bi se napravio značajan iskorak od deklarativnog zalaganja za poštovanje ljudskih prava do konkretnih i vidljivih rezultata.
Zaštita ljudskih prava i sprečavanje diskriminacije ne sme imati ad hok rešenja, već je potrebno sistemskim pristupom svih činilaca u društvu a u prvom redu onih koji vrše vlast, ljudska prava svakog pojedinca dovesti na najviši stepen koji garantuje Ustav Republike Srbije, kao i međunarodni standardi.

S tim u vezi postavljamo samo neka od pitanja odgovornima na vlasti u našem gradu:

- Kada će Negotin dobiti instituciju Opštinskog građanskog branioca?
- Kada će opštinske vlasti početi sa uklanjanjem fizičkih barijera na javnim površinama? Podsećamo da je samo za ovu namenu u gradskom budžetu za 2012.godinu trebalo izdvojiti milion dinara.
- Kada će državne i lokalne instutucije i ustanove od javnog značaja, kao i privredni subjekti u gradu svoje objekte učiniti dostupne svima?
- Kada će opštinska vlast, na sistemski i transparentan način, početi sa otklanjanjem svih nepravilnosti koje mogu dovesti do kršenja ljudskih prava i diskriminatorskih postupaka prema građanima?

Odbor za ljudska prava Negotin


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin