Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija,
osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog društva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.

KANCELARIJA PRAVNE
POMOĆI


Kancelarija pravne pomoći
deluje u okviru Odbora za ljudska prava Negotin od 19. decembra 1999 godine.

MREŽA PRAVNE
POMOĆI


Jedan od najvažnijih programa rada Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima torture, diskriminacije,nasilja u porodici, prava na prigovor savesti, trgovine ljudima.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS registrovana je kao Savez udruženja građana i trenutno, rad Mreže CHRIS je organizovan kroz saradnju 5 kancelarija (u Valjevu, Novom Sadu, Nišu, Negotinu i Novom Pazaru) sa neophodnim tehničkim resursima i ukupno 15 zaposlenih.

pretraži sajt

O nama

Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog društva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava. Organi Odbora za ljudska prava Negotin su Skupština, predsedništvo i predsednik. Odbor je zvanično registrovan kod Saveznog ministartva pravde 11. oktobra 1999. godine. U okviru Odbora deluju (autonomno) još dve organizacije: Ženski Forum i Udruženje negotinske omladine (UNO), koje se bave posebnim problemima ženske i omladinske populacije, ali i učestvuju u svim projektima koje pokreće i realizuje Odbor. Krajem 1999. godine Odbor u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM) pokreće rad Kancelarije pravne pomoći (projekat je danas u funkciji kao Mreža pravne pomoći CHRIS )

Ovoj Kancelariji se, od osnivanja, obraćaju ljudi sa različitim oblicima kršenja ljudskih prava. Svi oni su dobili pravni savet, a tamo gde je bilo osnova pokrenuti su postupci i ostvarena zastupanja (angažovanjem advokata) na sudu. Odbor za ljudska prava Negotin, zajedno sa još četiri Odbora iz Srbije (Novi Pazar, Niš, Leskovac i Bor), 1. septembra 2000. godine, formira Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji -CHRIS.
Mreža je osnovana sa ciljem da se unapredi međusobna saradnja srodnih oganizacija i samim tim, proširi područje delovanja svake organizacije ponaosob. Ova Mreža funkcioniše na bazi usklađivanja i koordiniranja akcija i projekata koji se sprovode, a krajem 2002. godine za koordinatora ove Mreže je imenovan predsednik Odbora za ljudska prava Negotin, Dušan Prvulović, da bi po četkom 2005. koordinaciju Mreže preuzeo predsednik Odbora za ljudska prava Niš, Dragan Đorđević . Na temelju višegodišnjeg iskustva Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, a uz pomoć našeg strateškog partnera, Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava, prvog marta 2002. godine, počela je sa radom Mreža Resurs centara u Srbiji. Ova nova Mreža nevladinih organizacija, za vrlo kratko vreme, postala je nosilac različitih aktivnosti i veoma uspešno, u saradnji sa drugima, ili samostalno, realizovala više projekata.

Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS danas čini Odbor za ljudska prava Valjevo iz Valjeva, Odbor za ljudska prava Niš iz Niša, Odbor za ljudska prava Negotin iz Negotina, Vojvođanski centar za ljudska prava iz Novog Sada i Građanski forum iz Novog Pazara.

19300 Negotin, JNA 1A, TC I sprat, lokal 39 i 40, telefon:+381 19 541 955, fax:+381 19 541 956
e-mail:office.negotin@chris-network.org, www.chris-negotin.org


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin