Saopštenje Odbora za ljudska prava Negotin

Nevladina organizacija Odbor za ljudska prava Negotin počinje sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansirano od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa ovog projekta su učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola, deca iz osetljivih grupa i sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji, a sekundarna ciljna grupa su sva deca školskog uzrasta i čitava lokalna zajednica.

Ciljevi projekta su:

  • - Upoznavanje dece školskog uzrasta sa svojim pravima i mogućnostima da utiču na društvene promene kroz vršnjačku edukaciju, akcije i predavanja;
  • - Razumevanje prava na različitost od strane vršnjaka i podizanje nivoa prihvatanja dece iz marginalizovanih grupa kroz edukaciju i organizovanje akcija;
  • - Edukovanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju o zakonskim regulativama i njihovim pravima i mogućnostima uključivanja njihove dece u proces obrazovanja i vaspitanja;
  • - Pružanje neposredne pomoći roditeljima, deci, a samim tim i celoj lokalnoj sredini kroz rad servisa tokom implementacije projekta.


Realizacijom projekta "Za dečiji osmeh" i njegovih aktivnosti ostvariće se dugoročni cilj pokretanja mladih da aktivno učestvuju u promenama, da se edukuju o svojim pravima, uključe deca iz osetljivih grupa i sa smetnjama u razvoju u društveni život i da se izvrši uticaj na celu lokalnu zajednicu što je preduslov za stvaranje tolerantne sredine za sve. Vreme realizacije projekta je oktobar, novembar i decembar 2011 godine.


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin