"Za dečiji osmeh", savetodavna pomoć roditeljima


03.10.2011

Odbor za ljudska prava Negotin nastavlja sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su roditelji.

Aktivnost Jedan savet za jedan osmeh sprovodi psiholog Miroslava Marinković koja će svakog četvrtka od 17:00 do 19:00 u novembru i decembru u prostorijama Odbora za ljudska prava Negotin davati savetodavnu pomoć roditeljima sa decom sa smetnjama u razvoju koji se budu obratili na telefon 019/541-955.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin