"Za dečiji osmeh", Reportaža


27.10.2011

Odbor za ljudska prava Negotin počeo je sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava. Reportaza projekta Za dečiji osmeh, intervju sa koordinatorom Miralemom Mandžukićem, realizatorima pshilogom Mirsadom Toplović i psihologom Miroslavom Marinković.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin