"Za dečiji osmeh", druga radionica sa učenicima završnih razreda osnovnih škola


06.12.2011

Odbor za ljudska prava Negotin nastavlja sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici završnih razreda osnovnih škola.

Radionica sa učenicima održana je u sredu 06.12.2011. godine u OŠ "Vuk Karadžić" sa početkom u 17:00 časova kome je prisustvovalo 15 učenika završnih razreda osnovnih škola. Realizator radionice psiholog Mirsada Topalović je praktično izvela primenu inkluzije sa učenicima.
Cilj radionice je bio da približi učenicima osećanja pojedinca kojeg grupa odbacuje i da im ukaže na postojanje različitih uloga u situacijima kada je neko odbačen, kada neko odbacuju svoje drugove i kada neko sve to posmatra i ne reaguje.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Druga radionica sa učenicima, 06.12.2011. Negotin

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin