"Za dečiji osmeh", prva radionica sa učenicima završnih razreda osnovnih škola


30.11.2011

Odbor za ljudska prava Negotin nastavlja sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici završnih razreda osnovnih škola.

Radionica sa učenicima održana je u sredu 30.11.2010. godine u OŠ "Vuk Karadžić" sa početkom u 17:00 časova kome je prisustvovalo 11 učenika završnih razreda osnovnih škola. Realizator radionice psiholog Mirsada Topalović je praktično izvela primenu inkluzije sa učenicima.
Cilj ove radionice je bio da učenici otkriju i prihvate međusobnu sličnosti i razlike, kao važan uslov prihvatanja u grupi vršnjaka. Kroz ovakav proces učenici se podstiču da prihvate sopstveni identitet kao i identitet drugih i osveste važnost pripadanja grupi vršnjaka.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Prva radionica sa učenicima, 30.11.2011. Negotin

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin