"Za dečiji osmeh", druga Likovna radionica sa učenicima završnih razreda osnovnih škola


01.11.2011

Odbor za ljudska prava Negotin nastavlja sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici završnih razreda osnovnih škola.

Likovna radionica sa učenicima održana je u utorak 01.10.2010. godine u OŠ "Branko Radičević" sa početkom u 17 časova kome je prisustvovalo 19 učenika završnih razreda osnovnih škola. Realizator radionice nastavnik Ljubiša Blagojević je sa učenicima izradio likovne radove tehnikom monotipije, čiji radovi će se iskoristiti kao ilustracije za brošure i flajere kojima se promovišu ciljevi projekta.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Likovna radionica sa učenicima, 01.11.2011. Negotin

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin