"Za dečiji osmeh", druga radionica sa učenicima završnih razreda srednjih škola


26.10.2011

Odbor za ljudska prava Negotin počeo je sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici završnih razreda srednjih škola.

Radionica sa učenicima održana je u četvrtak 26.10.2010. godine u sali OŠ "Vere Radosavljević" sa početkom u 17:30 časova kome je prisustvovalo 14 učenika završnih razreda srednjih škola. Realizator radionice psiholog Mirsada Topalović je praktično izvela primenu inkluzije sa učenicima.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Radionica sa učenicima, 26.10.2011. Negotin

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin