"Za dečiji osmeh", treća radionica sa učenicima završnih razreda osnovnih škola


13.12.2011

Odbor za ljudska prava Negotin nastavlja sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici završnih razreda osnovnih škola.

Radionica sa učenicima održana je u sredu 13.12.2011. godine u OŠ "Vuk Karadžić" sa početkom u 17:00 časova kome je prisustvovalo 11 učenika završnih razreda osnovnih škola. Realizator radionice psiholog Mirsada Topalović je praktično izvela primenu inkluzije sa učenicima.
Cilj ove radionice je bio da učenike upozna sa osnovnim principima vršnjačkog učenja i inkluzivnog obrazovanja, kao i važnosti uključivanja sve dece u obrazovni sistem i ostvarivanja njihovih prava na kvalitetno obrazovanje.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Treća radionica sa učenicima, 13.12.2011. Negotin

Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin