"Za dečiji osmeh", radionica sa roditeljima


17.10.2011

Odbor za ljudska prava Negotin počeo je sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa u ovoj aktivnosti su roditelji a sekundarna njihova deca.

Radionica sa roditeljima održana je 17.10.2010 godine u sali OŠ "Vere Radosavljević" sa početkom u 17:30 časova kome je prisustvovalo 11 roditelja, defektologa, i nastavnika. Realizator radionice psiholog Mirsada Topalović upoznala je roditelje i učesnike o pravima njihove dece i postojećim zakonskim okvirima o društvenoj inkluziji, inkluzivnom obrazovanju, i načinima podrške deci sa smetnjama.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

Radionica sa roditeljima, 17.10.2011. Negotin

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin