"Za dečiji osmeh", predavanje "I ja imam pravo"


14.10.2011

Odbor za ljudska prava Negotin počeo je sa realizacijom projekta ¨Za dečiji osmeh¨, finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava.

Primarna ciljna grupa ovog projekta su učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola, deca iz osetljivih grupa i sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji, a sekundarna ciljna grupa su sva deca školskog uzrasta i čitava lokalna zajednica.

Predavanje "I ja imam pravo" održano je 14.10.2010 godine u velikoj sali opštine Negotin sa početkom u 16 časova kome je prisustvovalo 37 učenika završnih razreda srednjih i osnovnih škola.
Učenici su bili upoznati sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Konvencijom UN pravima deteta, Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakon o zabrani diskriminacije. Predavanje je vodila Svetlana Stanković pravnica Odbora za ljudska prava Negotin.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Управа за људска и мањинска права
Video Materijal:

Galerija slika:

I ja imam pravo, Negotin

Promotivni materijal:

Press cliping:

Opština Negotin

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin