XXIII seminar Mreže CHRIS

Kovačica, hotel „Relax“, 11.-12.12.2010.god.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS organizovala je dvadeset treći seminar za advokate i pravnike Mreže CHRIS. Seminar je održan u periodu od 11.-12.12.2010. u prostorijama hotela "Relax" u Kovačici.


  • Teme seminara su:
  • - „Antidiskriminaciono zakonodavstvo“;
  • - „Program rada Mreže Odbora CHRIS za period 2011-2013“;

  • Predavači i moderatori:
  • - Tanja Drobnjak - advokatica
  • - Goran Miletić - pravni savetnik Civil Rights Defenders
  • - Dragan Đorđević – koordinator Mreže Odbora CHRIS

Nakon uvodnih reči dobrodošlice, koordinator Mreže Odbora CHRIS Dragan Djordjević je prisutnim učesnicima predstavio program rada Mreže Odbora CHRIS za period 2011-2013.

Temu "Antidiskriminaciono zakonodavstvo" otvorio je svojim uvodnim izlaganjem Goran Miletić, pravni savetnik Civil Rights Defenders. U okviru svog izlaganja bilo je govora o pojmu diskriminacije, diskriminaciji kao pojavi u društvu, oblicima diskriminacije prema domaćim zakonima, Zakonu o zabrani diskriminacije kao i Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Drugi deo seminara bio je posvećen krivično-pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije. Temu diskriminacije sa krivično-pravnog aspekta predstavila je Tanja Drobnjak, advokatica. Predstavljeni su domaći izvori prava koji se mogu koristiti za pokretanje postupaka pred sudovima u slučajevima diskriminacije.


Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin