XXII seminar Mreže CHRIS

Kovačica, hotel „Relax“, 09.-11.07.2010.god.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS organizovala dvadeset drugi seminar za regionalni pul advokata i pravnika Mreže CHRIS.


 • Teme seminara su:
 • - „Ustavna Žalba “;
 • - „Unapredjenje rada pravnog tima Mreže CHRIS“ – pravilnik o radu pravnog tima Mreže CHRIS (kriterijumi i prioriteti za procesuiranje slučajeva, baza podataka, izrada izveštaja)“;
 • - „Advokatski pul Mreže Odbora CHRIS – mogućnosti i prepreke budućeg rada“
 • - „Povećanje vidljivosti ostvarenih rezultata Mreže Odbora CHRIS“ ;
 • - „Javno zastupanje Mreže CHRIS za uklanjanje arhitektonskih barijera“
 • - „Strategija rada Mreže Odbora CHRIS za period 2011 – 2014 godina “

 • Predavači i moderatori:
 • - Marko Milanović – Beogradski Centar za ljudska prava
 • - Ivana Šaković – koordinatorka pravnog tima Mreže Odbora CHRIS
 • - Saša Aleksić – koordinator CHRIS kancelarije u Valjevu
 • - Jelena Petrović – asistent koordinatora Mreže Odbora CHRIS
 • - Dragan Đorđević – koordinator Mreže Odbora CHRIS

Seminaru su prisustvovali advokati, pravnici, asistenti koordinatora i koordinatori svih pet kancelarija Mreže CHRIS iz Valjeva, Novog Sada, Novog Pazara, Niša i Negotina.


Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin