"Poštuj različitost – jednakost za sve" – sastanak sa predstavnicama Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Negotinu


14.12.2011

Odbor za ljudska prava Negotin i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju smanjenja diskriminacije osoba sa invaliditetom i stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Negotina. Projekat "Uklonimo barijere – jednakost za sve" u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 1.000.000 dinara 2012. godini u okviru dela namenjenog Javnom preduzeću za građevinsko zemljište za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim objektima i pristupnim raskrsnicama.

U skladu sa projektnim aktivnostima, u sredu, 14. decembra 2011. održan je sastanak sa dr Jasminom Rajković, predsednicom Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Negotinu. Na sastanku je bilo reči o podršci inicijative Odbora za ljudska prava Negotin i članova Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS za izdvajanje 1.000.000 dinara u okviru budžeta Skupštine opštine Negotin u 2012. godini za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim objektima i pristupnim raskrsnicama.

Načelno, inicijativa je podržana od strane predstavnica Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Negotinu.

Odbor za ljudska prava Negotin je predstavljao lokalni koordinator na projektu Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i asistenkinja lokalnog koordinatora Sanijela Dinić, pravnica u Odboru za ljudska prava Negotin.
Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin