"Poštuj različitosti-jednakost za sve" konferencija za novinare


23.02.2012

Odbor za ljudska prava Negotin u okviru Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju smanjenja diskriminacije osoba sa invaliditetom i stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Negotina. Projekat "Poštuj različitosti – jednakost za sve" ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 1.000.000 dinara u 2012. godini u okviru dela namenjenog za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim objektima i pristupnim raskrsnicama.

U skladu sa projektnim aktivnostima, u četvrtak 23. februara 2012. godine, sa početkom u 14 časova u Maloj sali opštine Negotin održana je konferencija za novinare u organizaciji Odbora za ljudska prava Negotin. Pored predstavnika medija konferenciji su prisustovali dr Vlajko Đorđević, predsednik opštine Negotin, Stojan Jovanović, organizacija osoba sa invaliditetom (predstavnik roditelja dece sa invaliditetom), Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin, lokalni koordinator na projektu, Sanijela Dinić, lokalna asistentkinja na projektu i Svetlana Stanković, pravnica Odbora za ljudska prava Negotin. Uvodna reč je pripala Dušanu Prvuloviću, koji se osvrnuo na to da je reč o aktivnosti koja na nivou Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS traje od 2007. godine, podsetio sve prisutne da je 2006. godine donet Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, a da smo 2009. godine dobili jedan opšti Zakon o zabrani diskriminacije koji je stupio na snagu 01.01.2010. godine. Treća stvar na koju je ukazano je diskriminatorni rečnik (još jednom podsećajući da osobe sa invaliditetom nisu osobe sa margine, niti su to osobe sa posebnim potrebama). Od 2007. godine Mreža CHRIS šalje upitnike svim javnim ustanovama u svih pet gradova gde postoje kancelarije Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS (Negotin, Niš, Valjevo, Novi Pazar i Novi Sad) u pogledu istraživanja primene pristupačnosti objekata od javnog značaja. Na žalost na osnovu dobijenih odgovora može se zaključiti da se ništa posebno nije promenilo u svim ovim gradovima (naročito po pitanju arhitektonskih barijera).

Dana 08.12.2011. godine u Negotinu je održan okrugli sto gde su bile prisutne organizacije osoba sa invaliditetom, iz Zaječara, Bora i Majdanpeka. Na žalost u Negotinu takvih organizacija nema, ili su zatvorenog tipa, tj. nisu dostupne svim osobama sa invaliditetom. Kako se takva situacija ne bi nastavila i u buduće Odbor za ljudska prava Negotin će pružiti pomoć roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom, kako bi se formiralo nova organizacija osoba sa invaliditetom u Negotinu. Odbor za ljudska prava Negotin ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 1.000.000 dinara u 2012. godini u okviru dela namenjenog za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim objektima i pristupnim raskrsnicama. I zato je u periodu od 14-15 decembra 2011. godine obišao sve političke organizacije u gradu, dve gradske institucije i rukovodstvo opštine (predsednik opštine i predsednik skupštine opštine Negotin) gde je pomenuta inicijativa naišla na razumevanje. Pored toga jako je bitno da se roditelji dece sa invaliditetom ''pokrenu'', da svoju decu ne drže zatvorene u kućama, već da ih uključe u druge aktivnosti.

Prisutnima se zatim obratio dr Vlajko Đorđević, predsednik opštine Negotin, koji je svoje izlaganje započeo izražavajući zadovoljstvo što se projekat ''Poštuj različitosti - jednakost za sve'' vrlo uspešno odvija. Tom prilikom je istakao da je vrlo važno da poštujemo ljudska prava, da ne delimo ljude prema etničkoj pripadnosti, veri, jeziku, polu....već da svi treba da budu jednaki. ''Cifra od 1.500.000 dinara, kako predsednik opštine kaže, nije izdvojena u budžetu kao posebna stavka, jer je razgovor članova Odbora za ljudska prava Negotin obavljen nakon projekcije predloga budžeta, što ne znači da tih 1.500.000 dinara neće biti obezbeđeno za uklanjanje pomenutih barijera'', kroz naredni rebalans budžeta istakao je Đorđević. Dodavši da je u budžetu za 2012. godinu određeno da sva udruženja invalida dobiju određena sredstva (svi oni su ušli u budžet za 2012. godinu), kao i da je ranije bilo razmišljanja na tu temu i u tom pravcu. Lokalna samouprava opštine Negotin će dati sve od sebe da se maksimalno uključi u projekat i da licima sa invaliditetom omogući pristojan život.

Jedan od prisutnih bio je Stojan Jovanović, kao predstavnik roditelja dece sa invaliditetom, i kao jedan od inicijatora ideje o formiranju udruženja osoba sa invaliditetom. On je ovom prilikom dodao da su potrebe velike, da je potrebno da se dosta novina uvede kako bi ta deca osećala neko olakšanje. Za sam kraj, svi prisutni su složili da se pomenuti problem ne svodi samo na uklanjanje pomenutih rampi, već je bitno promeniti svest kod ljudi. Potrebno je da lokalna samouprava shvati da je to problem u kome ona mora da participira i da istovremeno utiče na roditelje dece sa smetnjama u razvoju. Činjenice više nego jasno govore da je samo pitanje kompleksno, ali i rešivo, što se naravno ne može desiti preko noći - mišljenje je svih učesnika konferencije.

Kao opšti zaključak ove konferencije, još jednom je bitno istaći kompleksnost samog problema, što zahteva njegovo rešavanje na duge staze. Ono što je pozitivno je to da je problem prepoznat i da se krenulo u pravcu njegovog rešavanja, tako da je napravljen dobar korak napred. Opština Negotin će kroz predloženi rebalans budžeta doneti Odluku o izdvajanju posebne stavke od 1.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera, u međuvremenu će iz postojećih budžetskih linija trošiti sredstva namenjena za adaptaciju javnih institucija prilikom adaptiranja vrtića i zgrade opštine (u kome se nalaze opštinski organi, tužilaštvo, pravosuđe i Ministarstvo unutrašnjih poslova). Na zahtev Odbora za ljudska prava Negotin opština Negotin radi na pronalaženju poslovnog prostora za organizaciju osoba sa invaliditetom koja je u formiranju. Odbor za ljudska prava Negotin tehnički pomaže jednu grupu roditelja dece sa invaliditetom da registriju organizaciju osoba sa invaliditetom.

Rešavajući pomenuti problem na ovakav način dolazi se do onog što je jako bitno u celoj ovoj priči, a to je promena svesti kod ljudi i razbijanje postojećih predrasuda kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. ''Svi smo mi danas učinili korak ka prepoznavanju pomenutog problema, i na dobrom smo putu ka rešavanju istog'', završio je svoje izlaganje a ujedno i današnju konferenciju za novinare predsednik opštine Negotin.

Projekat "Poštuj različitosti – jednakost za sve" podržan je od strane fonda The Balkan Trust for Democracy i Kraljevine Holandije
Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin