Panel diskusija "Diskriminacija u Srbiji: Uloga poverenika za zaštitu ravnopravnosti" i okrugli sto "Poštuj različitosti-jednakost za sve"


08.12.2011

U četvrtak, 8. decembra 2011. godine, u periodu od 11:00 do 15:00 časova u sali Galerije Doma kulture u Negotinu održana je panel diskusija "Diskriminacija u Srbiji: Uloga poverenika za zaštitu ravnopravnosti" i okrugli sto "Poštuj različitosti-jednakost za sve". Javni forum/panel održan je u organizaciji Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS (Mreža CHRIS), Partnera za demokratske promene Srbija i Centra za alternativno rešavanje sukoba (CARS).

Tema panela je bila diskriminacija u Srbiji, sa posebnim osvrtom na prava osoba sa invaliditetom, kao i specifičnostima Negotina i okoline u pitanjima diskriminacije. Među okupljenim učesnicima/cama bilo je predstavnika/predstavnica lokalne samouprave i aktivista/aktivistkinja organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava, kao i predstavnika medija.

Ovaj događaj imao je za cilj da podstakne javnu debatu o diskriminaciji u Srbiji i unapredi saradnju na sprečavanju diskriminacije. Posebna pažnja posvećena je nadležnostima i načinu rada institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, načinu podnošenja pritužbe Povereniku i postupku pred ovim organom. Predavači na panelu bili su Dragana Ćuk Milankov, ispred Centra za alternativno rešavanje sukoba, Gorica Čolić, savetnica u sektoru za postupanje po pritužbama u kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Dušan Prvulović, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin, članice CHRIS mreže. Panel diskusija je deo projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije, a sam projekat se sprovodi uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

Nakon panel diskusije, u organizaciji Mreže CHRIS održan je okrugli sto "Poštuj različitosti-jednakost za sve". Dušan Prvulović, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin ukazao je na problem postojanja arhitektonskih barijera u Negotinu za osobe sa invaliditetom, dok je pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Srbiji predstavila Sanijela Dinić, pravnica Odbora za ljudska prava Negotin. Među ostalim učesnicima/cama okruglog stola treba spomenuti Ivicu Ćosića ispred Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Bor, Duška Perišića, UG "Dobro drvo" Zaječar i Izvonar Vojkana, ispred udruženja građana sa hendikepom "FREND" iz Majdanpeka.

Naročito je zapaženo bilo izlaganje g-đe Ljiljane Đaković, predsednice Asocijacije za razvoj opštine Negotin i koordinatorke projekta "Podrška i integracija osoba sa invaliditetom u opštini Negotin" i g-đe Vele Blagojević, članice opštinskog veća opštine Negotin i asistentkinje koordinatorke pomenutog projekta. U svojim izlaganjima naročito su se osvrnule na to koliko se malo pažnje posvećuje ovoj temi u opštini Negotin, na problem malog broja udruženja koja se bave ovom problematikom. Ujedno su ukazale na to da je cilj njihovog projekta podizanje nivoa svesti osoba sa invaliditetom i šire društvene zajednice, o pravima, položaju, potrebama osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja uslova za njihovo društveno uključivanje. Svi prisutni predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom su ocenili njihov rad na projektu kao jako lep gest lokalne samouprave.

Međutim zajednički zaključak svih prisutnih je bio da još uvek postoji veliki problem kod osoba sa invaliditetom koji se tiče njihove neinformisanosti, nepoznavanje njihovih prava i same zakonske regulative. Iz svega toga proističe i problem njihove nevidljivosti. Same osobe sa invaliditetom ne mogu da prepoznaju proces diskriminacije. Zato treba uticati na osobe sa invaliditetom da podignu svest kod samih sebe, da postanu vidljivi i te iste osobe stimulisati kako bi se same prijavljivale na tržište rada, i na taj način stekli samopouzdanje, što je u njihovom slučaju mnogo bitnije od same materijalne dobiti - zaključili su svi prisutni.
Za sam kraj neizostavno je napomenuti da je okrugli sto deo projekta "Poštuj različitosti-jedanakost za sve" koji Mreža CHRIS realizuje zahvaljujući podršci The Balkan Trust for Democracy i Kraljevine Holandije.
Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin