Tim Zaštitnika građana u Negotinu


U Negotinu, 24. i 25. juna 2010. godine, tim Zaštitnika građana je u u sali opštinskog bioskopa, Ulica Knez Mihailova broj 22. primao pritužbe građana na nezakonit ili nepravilan rad organa uprave na štetu ostvarivanja zagarantovanih prava građana.

Pored javnih sastanaka koji su održani u zgradi Opštine Negotin i prostoru Odbora za ljudska prava Negotin na kojima je bilo reči o mogućnostima uvođenja institucije opštinskog Zaštitnika građana i osnivanja Opštinskog saveta za međunacionalne odnose razgovarano je sa predstavnicima nevladinih organizacija, udruženja, medija, drugih organizacija i građana.

Osnovna tema okruglog stola je ostvarivanje i unapređenje ljudskih i manjinskih prava u lokalnoj samoupravi, obaveza ustanovljavanja Saveta za međunacionalne odnose, kao i o uloga i značaj lokalnog ombudsmana kao nezavisnog organa koji je u jedinici lokalne samouprave zadužen za kontrolu i unapređenje rada organa lokalne samouprave, te poštovanje i ostvarivanje prava građana.
Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin