"Milion potpisa za REKOM" u Negotinu

Kampanja "Milion potpisa za REKOM" je u petak u 11,00 časova počela u Negotinu u realizaciji Odbora za ljudska prava Negotin. U isto vreme je počelo i prikupljanje potpisa podrške za osnivanje REKOM – a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. na prostoru nekadašnje SFRJ.

Zainteresovani građani Negotina će svoj potpis moći svakodnevno da daju u prostorijama Odbora za ljudska prava Negotin, u ulici JNA 1A Tržni centar lok. 39 i 40., a kampanja će trajati do 06.06.2011.godine. U Srbiji će se potpisi skupljati na štandovima u 30 gradova.

Deset godina od kraja oružanih sukoba na tlu nekadašnje SFRJ, ni u jednoj od država nije dovršen popis ubijenih u ratu, a više od 15.000 osoba i dalje se vode kao nestale. Žrtve su marginalizovane, njihovi glasovi se u javnosti retko čuju, a brojevima ubijenih često se manipuliše u političke svrhe.

Ovi i mnogi drugi razlozi naveli su više od 1.500 udruženja i pojedinaca svih nacija i vera sa prostora bivše SFRJ, okupljene u Koaliciji za REKOM, da zagovaraju stvaranje nezavisne međudržavne komisije kao vansudskog istražnog tela koje treba da utvrdi i javno saopšti činjenice o proteklim ratnim zbivanjima. Među njima su udruženja žrtava, nestalih, veterana, logoraša, novinara, manjinskih zajednica, organizacija za ljudska prava.


Video Materijal:

Galerija slika:

"Milion potpisa za Rekom"

Promotivni materijal:

"Milion potpisa za Rekom"

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin