Praksa na polju ljudskih prava - poseta Negotinu

02. Jun 2011. godine.

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom projekat " Praksa na polju ljudskih prava". U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Dragan Đorđević, koordinator mreže CHRIS i Igor Zmitrovich, stručni saradnik mreže CHRIS su u četvrtak, 02. juna 2011. godine posetili kancelariju Mreže CHRIS u Negotinu (Odbor za ljudska prava Negotin), kako bi razgovarali o položaju Vlaha/Rumuna u severoistočnoj Srbiji.

U Negotinu su održana tri sastanka sa predstavnicima svih grupacija vlaško/rumunske zajednice o položaju i pravima ove zajednice kao i o glavnim problemima1.

Zajednica Vlaha/Rumuna u severoistočnoj Srbiji podeljena je u tri grupacije i to prvi takozvani Vlasi (imaju svoje nevladine i političke organizacije, ali kontrolišu i novi sastav Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine i uživaju podršku političkih organizacija večinskog naroda), druga grupacija Vlasi/Rumuni (imaju svoje nevladine i političke organizacije, kontrolisali su raniji sastav Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine) i treća grupacija Rumuni (imaju svoje nevladine i političke organizacije, svoja prava traže kroz Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine).

Prvi sastanak je održan sa predstavnicima Vlaha (zalažu se za to da su Vlasi poseban narod u Srbiji i da im je maternji jezik takozvani vlaški jezik koga treba standardizovati, a dok se ne završi standardizacija koristiti se srpskim jezikom), dr Siniša Čelojević i Voja Kožicić u ime udruženja građana "Gergina", političke organizacije Vlaška demokratska stranka i Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine.

Drugi sastanak je održan sa predstavnicima Vlaha/Rumuna (zalažu se za to da termin Vlah odnosno Rumun predstavlja jedan te isti rumunski narod, da je to sinonimija, sebe na srpskom jeziku nazivaju Vlasima a na svom maternjem-rumunskom jeziku Romani odnosno Rumani), Zaviša Žurž, Dragan Demić i Siniša Brsanović u ime udruženja građana "Ariadnae filum" Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije, političke organizacije Vlaška demokratska stranka Srbije i ranijeg sastava Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine.

Treći sastanak je održan sa predstavnicima Rumuna (zalažu se za to da termin Vlah odnosno Rumun predstavlja jedan te isti rumunski narod, da je to sinonimija, sebe na srpskom jeziku nazivaju Rumunima kao i na svom maternjem-rumunskom jeziku Romani), Dimitrije Kračunović i Jovan Radičević u ime političke organizacije Demokratski pokret Rumuna u Srbiji.

Tokom sastanaka bilo je reči o upotrebi maternjeg jezika u školama, medijima i političkom učešću kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

1(Izveštaj specijalnog izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Jirgena Hermana Dok. 11528 od 14. februara 2008. godine, Rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1632 od 01.oktobra 2008. godine i Preporuka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1845 od 01.oktobra 2008. godine).


Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin