Predstavnici CHRIS-a u poseti Pokrajinskom Ombudsmanu


Pokrajinski ombudsman su danas posetili predstavnici Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) čiji se članovi bave pružanjem direktne pravne pomoći građanima, analizom postojećih podataka i praćenjem karakterističnih slučajeva nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih regulativa.

Goste je u ime institucije primila zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eva Vukašinović, koja ih je upoznala s mogućnostima ostvarivanja prava građana Vojvodine u ovoj oblasti, kao i sa aktualnim problemima i izazovima zaštite i unapređenja ljudskih prava u Srbiji kroz institucionalne mehanizme.
Video Materijal:

Galerija slika:

Predstavnici CHRIS-a u poseti Pokrajinskom Ombudsmanu 11.06.2010

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin