„Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ - „Otvoreni Forum”, Negotin

1. April 2010. godine.

Republika Srbija je marta 2009. godine usvojila Zakon o zabrani diskriminacije kao osnovni i prvi korak u efikasnoj borbi za odbranu ustavnog principa jednakosti svih pojedinaca. Za puno poštovanje načela jednakosti i nediskriminacije svih građana, neophodno je pre svega edukovati i povezati ključne institucije na lokalnom nivou koje se po prirodi delatnosti sreću sa žrtvama diskriminacije i na taj način podstaknu na buduću saradnju u borbi protiv diskriminacije. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i udruženje građana Kokoro u okviru projekata „Otvoreni Forum” i “Dijalogom do rešenja” organizovali 01. aprila 2010. godine u Negotinu informativni seminar „ Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“. Na seminaru su učestvovali predstavnici institucija i organizacija koji su, po prirodi delatnosti, u kontaktu sa žrtvama diskriminacije sa ciljem da se:

  1. Podstaknu na prepoznavanje diskriminacije i razumevanje efekata koji primena tehnika ARS (alternativnog rešavanja sukoba) može imati u ovim slučajevima;
  2. Da se upoznaju sa zakonima i drugim propisima koji podržavaju primenu tehnika ARS u slučajevima diskriminacije i
  3. Da se informišu o licima i organizacijama koje u lokalnoj sredini pružaju usluge medijacije.
    Tokom seminara, učesnici su se bliže upoznali sa glavnim odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, primeni načela ravnopravnosti u zaštiti od diskriminacije kroz izlaganje Gorana Miletića, pravni savetnik Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava), Štokholm, Regionalna kancelarija u Beogradu, Šef kancelarije i primeni tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije od strane Milojke Milivojević i Gordane Matović, treneri medijacije, UG “ Kokoro“. Projekat : „ Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.


Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

TV SEZAM PLUS Negotin

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin