„ Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ - „Otvoreni Forum”, Valjevo

01. Jul 2010. godine

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizuje seminar na temu “Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa, kao i o mogućnostima korišćenja ARS tehnika u rešavanju praktičnih problema.
Seminar održan u četvrtak 01. jula 2010. godine u Hotelu Grand u Valjevu sa početkom u 10.45h. Seminar je namenjen zaposlenima u organima regionalne i lokalne samouprave, centrima za socijalni rad,humanitarnim organizacijama, zaposlenima u MUP-u, pravosuđu, tužilaštvu odnosno sudijama, stručnim saradnicima, advokatima, novinarima i predstavnicima nevladinih organizacija.
Ispred Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS govorio Saša Aleksić koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Valjevu, Goran Miletić, pravni savetnik Civil Rights Defenders i Blažo Nedić, Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji.
Seminar se organizuje u okviru projekta: “Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji”, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.


Promotivni materijal:

Promo materijal

Press cliping:

RTV Marš Valjevo

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin