„ Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ - „Otvoreni Forum”, Novi Sad

08. i 09. aprila 2010. godine

Otvoreni forum „Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa, kao i o mogućnostima korišćenja ARS tehnika u rešavanju praktičnih problema“ je realizovan 08. i 09. aprila 2010. godine u Novom Sadu u prostorijama udruženja „...Iz Kruga“. Realizaciju su zajednički sproveli „Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS“, „...Iz kruga“ i „Centar za unapređivanje pravnih studija“ iz Beograda.

Prvog dana su predavači bili mr Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, advokatica Violeta Kocić Mitaček, advokatica Tanja Drobnjak i Lepojka Carević Mitanovski iz „...Iz Kruga“. Drugog dana seminara moderator je bila dr Aleksandra Vujić iz Vojvođanskog centra za ljudska prava, a predavač i trener Blažo Nedić iz Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji.


Promotivni materijal:

Promo materijal

Press cliping:

TV Apolo Novi Sad

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin