„Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ - „Otvoreni Forum”, Novi Pazar

24. Jun 2010. godine.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizuje seminar „Otvoreni Forum - Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa, kao i o mogućnostima korišćenja ARS tehnika u rešavanju praktičnih problema“. Seminar se realizuje u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Planirano je učešće predstavnika institucija i organizacija koji su, po prirodi delatnosti, u kontaktu sa žrtvama diskriminacije sa ciljem da se:

  1. Podstaknu na prepoznavanje diskriminacije i razumevanje efekata koji primena tehnika ARS (alternativnog rešavanja sukoba) može imati u ovim slučajevima;
  2. Da se upoznaju sa zakonima i drugim propisima koji podržavaju primenu tehnika ARS u slučajevima diskriminacije i
  3. Da se informišu o licima i organizacijama koje u lokalnoj sredini pružaju usluge medijacije.


Namera nam je da na ovom seminaru iz više perspektiva razmotrimo suštinska pitanja i probleme koji stoje na putu brobi protiv svih oblika diskriminacije.Tokom seminara, učesnici će se bliže upoznati sa glavnim odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, primeni načela ravnopravnosti u zaštiti od diskriminacije i primeni tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije.
Takođe, namera nam je da ovim seminarom predstavnike institucija i organizacija koji su, po prirodi delatnosti, u kontaktu sa žrtvama diskriminacije podstaknemo na prepoznavanje diskriminacije i razumevanje efekata koji primena tehnika ARS (alternativnog rešavanja sukoba) može imati u ovim slučajevima.
Seminar „Otvoreni Forum - Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa, kao i o mogućnostima korišćenja ARS tehnika u rešavanju praktičnih problema“ održan je u četvrtak 24. juna 2010. godine u prostorijama Hotela Atlas sa početkom u 11,45 časova. Predavači: Goran Miletić i Blažo Nedić.

Na ovaj seminar pozvani su predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i zastupnika osoba sa invaliditetom i drugih diskriminisanih grupa, pravni stručnjaci, sudije, tužioci, advokati, predstavnici lokalne samouprave, nevladinih organizacija, novinari i javni radnici koji su se bavili problem diskriminacije.Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

RTV Jedinstvo Novi Pazar

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin