„Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ - „Otvoreni Forum”,Nis

27. Maj 2010. godine.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Centar za unapređivanje pravnih studija organizovali su dvodnevni seminar na temu „Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa, kao i o mogućnostima korišćenja ARS tehnika u rešavanju praktičnih problema“.

Seminar se realizuje u okviru projekta:„Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, finansira Evropska Unija a sprovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj“.

U Srbiji ne postoji razvijena svest o pojmu diskriminacije, posebno diskriminacije i pravima osoba sa invaliditetom. Donošenjem opšteg Zakona o zabrani diskriminacije ostvaren je prostor za uspešniju borbu i protiv diskriminacije uopšte, a konačno i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom usvojen je pre četiri godine, ali do danas nije doživeo široku primenu, jer nije predstavljen na adekvatan način i ostao je nepoznat javnosti, korisnicima, ali i onima koji bi trebalo da ga primenjuju. Iako sadrži odlična rešenja i instrumente za primenu i zaštitu od diskriminaciju, mogućnosti koje nudi nisu primenjene, pre svega zbog toga što služba i institucije kojima se diskriminisani obraćaju, ne propoznaju diskriminaciju niti su upoznati sa mogućnostima rešavanja ovih situacija. Dosadašnja iskustva pokazuju da su vrlo često moguća rešenja problema diskriminacije u postupku van suda, ali je neophodno upoznati predstavnike vlasti i zastupnike o pojmu i oblicima diskriminacije, kako bi ih pravovremeno uputili u njihova prava i mogućnosti rešavanja konflikta, kao i način procene kojim putem rešiti konkretan problem, a takođe i korisnike ovih zakonskih mogućnosti.

Namera nam je da na ovom seminaru iz više perspektiva razmotrimo suštinska pitanja i probleme koji stoje na putu brobi protiv svih oblika diskriminacije. Posebnu pažnju posvetili bismo praksi primene i kršenja Zakona, sudskih procesa, diskriminatorske prakse od strane državnih organa, u školstvu, zdravstvu i u pružanju javnih usluga, kao i diskriminatorske prakse prema deci i ženama sa invaliditetom, kao politički korektnog govora i izražavanja kada je ova populacija u pitanju. Takođe, namera nam je da ovim seminarom predstavnike institucija i organizacija koji su, po prirodi delatnosti, u kontaktu sa žrtvama diskriminacije podstaknemo na prepoznavanje diskriminacije i razumevanje efekata koji primena tehnika ARS (alternativnog rešavanja sukoba) može imati u ovim slučajevima.

Seminar „Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa, kao i o mogućnostima korišćenja ARS tehnika u rešavanju praktičnih problema“ održan je u sredu 26. i četvrtak 27. maja 2010. godine u prostorijama Gradske kuće, ul. ulica 7. juli br. 2. sa početkom u 10,30 časova. Predavač: Blažo Nedić

Na ovaj seminar pozvani su predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i zastupnika osoba sa invaliditetom i drugih diskriminisanih grupa, pravni stručnjaci, sudije, tužioci, advokati, predstavnici lokalne samouprave, nevladinih organizacija, novinari i javni radnici koji su se bavili problem diskriminacije.Promotivni materijal:

Promotivni materijal

Press cliping:

RTV 5 Niš

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin