Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija,
osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog drutva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.

KANCELARIJA PRAVNE
POMOĆI


Kancelarija pravne pomoći
deluje u okviru Odbora za ljudska prava Negotin od 19. decembra 1999 godine.

MREŽA PRAVNE
POMOĆI


Jedan od najvažnijih programa rada Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima torture, diskriminacije,nasilja u porodici, prava na prigovor savesti, trgovine ljudima.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS registrovana je kao Savez udruženja građana i trenutno, rad Mreže CHRIS je organizovan kroz saradnju 5 kancelarija (u Valjevu, Novom Sadu, Nišu, Negotinu i Novom Pazaru) sa neophodnim tehničkim resursima i ukupno 15 zaposlenih.

pretraži sajt

Videoclipping 2004 godina

Info, 09.februar 04, KNJIGA ZA ZATVOR, Negotin Info,10.februar 04, KZN, Press centar Negotin RTK, 19.februar 04, Kljucevi Info, 09.mart 04, 13 godina posle Info, 09.mart 04, 14 godina posle
MPP CHRIS-YUCOM, Nis 11.maj 04 Info, 24.maj 04, ARIADNAE FILUM KZN, 11.jun 04, CHRIS i RC u Majdanpeku RTM, 11.jun 04, CHRIS i RC u Majdanpeku 20.jun 04, BICIKLIJADA
Info, 08.jul 04, ADF, seminar AGRO MREZA Info, 13.jul 04, TRI RAZLOGA ZA SLAVLJE Info, 17.jul 04, 5 godine Odbora za ljudska prava Negotin STV, 17.jul 04, 5 godina Odbora za ljudska prava Negotin STV, 17.jul 04, 5 godina Odbora za ljudska prava Negotin, Svece
STV, 03.avgust 04, Otvoreno pismo Info, 13.avgust 04, KZN Ordinacija Sv Nikola Info, 16.septembar 04, KZN RVI KZN 17.jul 04, CHRIS u Negotinu, 1.deo KZN 17.jul 04, CHRIS u Negotinu, 2.deo

Sledeća strana >>

19300 Negotin, JNA 1A, TC I sprat, lokal 39 i 40, telefon:+381 19 541 955, fax:+381 19 541 956
e-mail:office.negotin@chris-network.org, www.chris-negotin.org


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin